16 februari 2017

Presentatie: Keuzes in Kaart 2018-2021

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert vandaag de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

Bekijk de datavisualisatie of lees de speciale webpublicatie van dit boek.

Contactpersonen

Laura van Geest Lees verder

Lees meer over