25 juni 2020

Ongekende daling van wereldhandel in april

De wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB) laat in april een historische daling van de wereldhandel zien van -12,1% ten opzichte van maart. De uitvoer valt flink terug in een aantal regio’s: -23% voor zowel de eurozone als de VS, -21% voor Latijns-Amerika, -14% voor Japan, en -11% voor overige ontwikkelde economieën. De invoer daalt het meest in Latijns-Amerika (-18%), de eurozone (-17%), de VS (-11%), en overige ontwikkelde economieën (-15%). De groei in handel gedurende de maanden februari-april t.o.v. de drie daaraan voorafgaande maanden is -7,2%. Hierbij laat geen enkele regio een plus zien en is de eurozone het meest negatief (-13% uitvoer, -11% invoer).
primary image 740x420

Ook de industriële productie daalt flink: wereldwijd -8,1% ten opzichte van maart, en -17% tot -18% voor de eurozone, de VS, overige ontwikkelde economieën, Latijns-Amerika, en opkomend Azië (exclusief China). Alleen China en Afrika en het Midden-Oosten laten een plus zien van resp. 3,6% en 5,7%.

Bekijk de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer over