Policy seminar

Online seminar: Alternatief energieplafond: prijszekerheid met marktwerking

Woensdag 21 december 2022 geven Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel (RUG en UvA) een online presentatie getiteld: "Alternatief energieplafond: prijszekerheid met marktwerking." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Datum
21 december 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
Online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Presentatie
Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel (RUG en UvA)
Voertaal
Nederlands

"“De implementatie van het energieprijsplafond kost bestuurlijk Nederland heel wat hoofdbrekens. Omzetcompensatie van energieleveranciers leidt tot hogere prijzen en overwinsten. Kostencompensatie blijkt bestuurlijk onuitvoerbaar. Maar toch kunnen prijszekerheid en marktwerking samen onder één energieplafond bestaan”, schreven Marco Haan (RuG) en Maarten Pieter Schinkel (UvA) in een recent ESB-artikel, waarin zij een voorstel doen voor een alternatief prijsplafond. In dit policy seminar geven zij een toelichting. Dit wordt gevolgd door een reactie van beleid.

Policy Seminars zijn bedoeld als brug tussen wetenschap en beleid. De inhoud vertegenwoordigt niet het standpunt van het CPB, maar is bedoeld om het debat onder economen en beleidsmakers te stimuleren.”

Contactpersonen