31 augustus 2011

CPB-er Carel Eijgenraam Koninklijk onderscheiden

Hare Majesteit de Koningin heeft gisteren, 30 augustus 2011, CPB-medewerker Carel Eijgenraam bij zijn pensionering onderscheiden. Eijgenraam werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Carel Eijgenraam is onderscheiden door de Loco-burgemeester van Voorschoten

Het is uitzonderlijk dat aan een ambtenaar een Koninklijke Onderscheiding wordt verleend. Eijgenraam’s verdiensten worden echter als zeer bijzonder gezien. Deze liggen zowel op het inhoudelijke als het persoonlijke vlak. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan veel betere analyse van de effecten van grote investeringsprojecten op de Nederlandse economie. Deze analyse brengt de kosten en baten van zulke projecten op consistente en transparante manier in kaart. De inzichten, persoonlijke inzet en het doorzettingsvermogen van Eijgenraam hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat zo’n maatschappelijke kosten-batenanalyse nu wettelijk verplicht is bij grote infrastructurele plannen van de overheid. Hiermee kwam een eind aan de onoverzichtelijke wijze waarop tot medio jaren tachtig de baten en kosten van grote projecten in kaart werden gebracht. 

Daarnaast heeft Eijgenraam optimale beslissingsregels ontwikkeld voor de omvang en het tijdstip van dijkverhogingen. Daarbij leverde hij internationaal baanbrekend werk op het gebied van waterveiligheid en waterveiligheidsbeleid. 

Carel Eijgenraam was vanaf 1973 in diverse functies bij het CPB werkzaam. Op uitnodiging van twee hoogleraren verbonden aan de universiteit van Tilburg werkt hij de komende jaren aan een proefschrift op dit terrein, onder de (voorlopige) titel ‘Optimal safety standards for dike-ring areas’.