21 maart 2012

CPB niets over BTW gezegd

Het Financieele Dagblad van woensdag 21 maart 2012 opent met de kop ‘Planbureau tegen hogere BTW’. Dit is een onjuiste weergave van de feiten.

Het CPB heeft gisteren en eerder aangegeven dat, om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, structurele hervormingen de voorkeur hebben boven snelle ombuigingen, in het bijzonder lastenverhogingen. Het CPB heeft zich echter in het geheel niet over specifieke maatregelen uitgelaten en dus ook niet over de BTW.