10 november 2014

CPB past publicatiebeleid aan rond MEV

Het CPB past zijn publicatiebeleid gedeeltelijk aan rond de publicatie van de Macro Economische Verkenning (MEV), jaarlijks op Prinsjesdag.

Dat betekent dat:

  • het automatisme van publicatie na het lekken van (een of meerdere) cijfers uit de MEV vervalt;
  • het CPB ook geen enkel commentaar geeft over eventuele juistheid van cijfers, figuren, tekstpassages, of anderszins aan de MEV gerelateerde zaken;
  • Wel behoudt het CPB zich nadrukkelijk het recht voor om van deze standaard af te wijken, aangezien de context van het lekken belangrijk is en zeer verschillend kan zijn. In dergelijke gevallen geven wij altijd een korte toelichting.

De laatste jaren is het steeds meer een ‘Haagse folklore’ geworden voor sommige journalisten om voortijdig cijfers uit de MEV op te sporen en te publiceren. Soms lijkt er zelfs min of meer gegokt te worden hoe bepaalde kerngegevens in de MEV er uitzien. Het CPB wil dat niet stimuleren, noch er deel vanuit maken. Daarom passen wij ons publicatiebeleid aan rond deze belangrijke jaarlijkse publicatie.

De rest van het jaar blijft ons publicatiebeleid ongewijzigd. Dat betekent dat tot publicatie wordt overgegaan zodra een deel van een CPB-publicatie voortijdig in de media of openbaarheid komt. Dit voorkomt immers dat het CPB een speelbal in maatschappelijke of politieke debatten wordt, of dat er op eenzijdige wijze uit CPB-stukken wordt geciteerd. Beide zouden de onafhankelijke positie van het CPB schaden.

De MEV verschijnt op Prinsjesdag en geeft onder andere een doorrekening van de effecten van het voorgenomen regeringsbeleid voor het volgende jaar, zoals op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. De MEV is een van de vier kortetermijnramingen die het CPB jaarlijks publiceert. De Nederlandse begroting wordt op basis van deze ramingen opgesteld.