3 maart 2015

Aankondiging publicatie kerngegevenstabel Centraal Economisch Plan 2015

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2015, waarin het CPB voor het eerst een prognose presenteert voor het jaar 2016, publiceert het bureau op donderdag 5 maart 2015 om 09.30 uur de kerngegevenstabel over de periode 2013-2016 en een kort persbericht.

De hierin gepresenteerde cijfers zijn op dat moment definitief.

In tegenstelling tot voorgaande jaren geeft het CPB volledige toelichting op alle cijfers. Directeur Laura van Geest is eveneens beschikbaar om op te treden in de media.

Het volledige Centraal Economisch Plan 2015 wordt op maandag 16 maart gepresenteerd. Dit gebeurt zonder persconferentie. De volledige tekst met alle bijlagen en andere bestanden worden op de website van het CPB (www.cpb.nl) gepubliceerd.

Meer informatie te verkrijgen bij Dick Morks (070-3383 410; e-mail:r.morks@cpb.nl).