7 april 2015

CPB Workshop over 'Verruiming van het lokale belastinggebied', uitnodiging voor journalisten

Vertegenwoordigers van de media worden van harte uitgenodigd op 9 april aanwezig te zijn bij een CPB Workshop over 'Verruiming van het lokale belastinggebied'.

> Workshop over verruiming van het lokale belastinggebied
> Donderdag 9 april 2015, 13.30-17.30 uur
> Veegenszaal, ministerie van Economische Zaken
> Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag


Programma
(voertaal: Engels)

13:00-13:20                 Registratie en koffie/thee

13:20-13:30                 Opening door Laura van Geest (directeur CPB)

13:30-14:10                City Competition for the Creative Class, door Eckhard Janeba (Universiteit van Mannheim)

14:10-14:50                Local Tax Reform: What and How, door Hansjörg Blöchliger (OESO)     

14:50-15:30                Municipal Finances in Denmark and the Other Nordic Countries, door Jørgen Lotz (IMF, OESO en verscheidene Deense ministeries)

15:30-16:00                 Koffie- en theepauze

16:00-16:45                Fiscal Decentralization in the Netherlands: Design and Effects, door Remco van Eijkel (CPB)

16:45-17:30                Paneldiscussie onder leiding van Paul van Kalmthout (algemeen directeur/secretaris bij provincie Gelderland)

17:30-18:30                 Borrel

Aanmelden is verplicht en kan bij Edwin van de Haar, woordvoerder CPB, via e-mail: e.r.van.de.haar@cpb.nl

NB: Voor de toegang tot het ministerie is identificatie verplicht.

Bio’s sprekers

Eckhard Janeba (Universiteit van Mannheim): Prof. Dr. Janeba is hoogleraar in de economie aan de Universiteit van Mannheim. Daarnaast is hij decaan van de faculteit Law and Economics aan dezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op fiscaal federalisme en belastingconcurrentie en is gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften als American Economic Review, International Economic Review, Economic Journal en Journal of Public Economics. Het paper dat Prof. Janeba tijdens de workshop presenteert, bestudeert hoe fiscale instrumenten op lokaal niveau ingezet kunnen worden om de “creatieve klasse” aan te trekken (Buettner en Janeba, 2014).

Hansjörg Blöchliger (OESO): Dr. Blöchliger is een senior econoom bij de OESO en tevens hoofd van het OECD Fiscal Federalism Network. In die hoedanigheid houdt hij zich voornamelijk bezig met diverse thema’s omtrent fiscaal federalisme, variërend van de effecten van verevening tot de gevolgen van belastingdecentralisatie voor economische groei. Een van zijn recente publicaties is een hoofdstuk in het OESO-boek Institutional and Financial Relations across Levels of Government (OECD/KIPF, 2012). Dit hoofdstuk bespreekt de do’s en don’ts van fiscale decentralisatie. Tijdens de workshop bepreekt Dr. Blöchliger deze do’s en don’ts alsook (herzieningen van) belastingen op onroerend goedin een internationale context.

Jørgen Lotz (IMF, OESO en verscheidene Deense ministeries): Jørgen Lotz is een Deense econoom die functies heeft bekleed bij het IMF, de OESO en verschillende Deense ministeries. Daarnaast is hij als externe docent in openbare financiën actief geweest aan de Universiteit van Kopenhagen en heeft hij verscheidene boeken en wetenschappelijke artikelen geschreven over overheidsfinanciën. Jørgen Lotz behandelt tijdens de workshop de lokale overheidsfinanciën van de noordse landen en van Denemarken in het bijzonder. Hierbij zal het voornamelijk gaan over de rol van de lokale inkomstenbelasting in deze landen.