24 september 2015

Visitatiecommissie CPB benoemd

De Centrale Plan Commissie (CPC) heeft de commissie benoemd voor de aanstaande externe visitatie van het Centraal Planbureau (CPB). Voorzitter is Aart Jan de Geus, bestuursvoorzitter Bertelsmann Stiftung, voormalig plaatsvervangend SG OESO, en oud-minister.

De leden zijn:

  • Erzo F.P. Luttmer, hoogleraar economie Dartmouth College
  • Reinhilde Veugelers, hoogleraar economie Katholieke Universiteit Leuven
  • Charles van Marrewijk, hoogleraar economie, International Business School Suzhou, Xi’an Jiatong-Liverpool University en Utrecht University School of Economics
  • Hugo Keuzenkamp, o.a. Raad van Bestuur Westfriesgasthuis
  • Jolande Sap, o.a. commissaris bij KPN en KPMG, oud-Tweede Kamerlid
  • Hans van der Vlist, voormalig DG en SG ministerie VROM, oud-gedeputeerde provincie Zuid- Holland.

De visitatiecommissies heeft ook een secretaris die van het CPB onafhankelijk is. Dat is Bart van Riel, werkzaam op het SER-secretariaat en eerder secretaris van de CPB visitatiecommissie-Zimmermann (2003).

Het CPB wordt iedere drie tot vijf jaar door een externe visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en beleidsgerichtheid. De onafhankelijke begeleidingscommissie van het CPB, de Centrale Plancommissie, is opdrachtgever van de visitatie en benoemt de visitatiecommissie. De commissie-De Geus rapporteert in het voorjaar van 2016.

Contactpersonen

Edwin van de Haar