9 november 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015

Op maandag 23 november vindt de perspresentatie plaats van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO-2015). Deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) verschijnt ruim een week later, op 1 december.

Net als de voorganger uit 2006 vormt de nieuwe WLO de komende jaren de basis voor veel besluiten op het beleidsterrein van de fysieke leefomgeving.

U bent van harte uitgenodigd voor de perspresentatie van de WLO-2015.

Locatie: PBL, Oranjebuitensingel 6, Den Haag
Datum/tijdstip: maandag 23 november 2015, 12:00-14:00 uur (binnenlopen vanaf half 12)
Aanmelden: In verband met de lunch vragen wij u vriendelijk u aan te melden via deze link.

De WLO-2015 is een scenariostudie, uitgevoerd voor de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze toekomstverkenning kijken het PBL en CPB vooruit naar de jaren 2030 en 2050. De studie bestrijkt vier brede thema’s:

  • regionale ontwikkelingen en verstedelijking
  • mobiliteit (personenvervoer, goederenvervoer en luchtvaart)
  • klimaat en energie
  • landbouw

De scenario’s bieden inzicht in toekomstige knelpunten en kansen en vormen zo een kader voor (toekomstig) beleid. Zij vormen een basis om visie en beleidsdoelen te formuleren en worden daarnaast gebruikt  om de effectiviteit van beleid te toetsen.

Embargo
Het PBL en het CPB presenteren de WLO 2015 tijdens een lunchbijeenkomst op dinsdag 1 december in perscentrum Nieuwspoort. Minister Schultz neemt het eerste exemplaar in ontvangst en geeft een eerste reactie.

Op alle informatie die tijdens de perslunch wordt verstrekt rust een embargo tot het moment van de overhandiging van de WLO-2015 aan de minister.

Wij zien uw komst graag tegemoet!

Meer informatie
Marjolijn Mercx (PBL), marjolijn.mercx@pbl.nl, of Edwin van de Haar (CPB), e.r.van.de.haar@cpb.nl