4 februari 2016

HERHALING: Pers-informatiebijeenkomst op 12 februari: “Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB”

Over de mogelijkheden en opbouw van de modellen die het CPB gebruikt bij ramingen en ander onderzoek, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma’s, bestaat soms onduidelijkheid onder journalisten.

Vandaar dat het CPB vertegenwoordigers van de media uitnodigt voor de informatiebijeenkomst ‘Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB’. Deze achtergrondbijeenkomst vindt plaats op:

Vrijdag 12 februari 2016
14.00-16.30 uur
CPB-gebouw
Van Stolkweg 14
Den Haag.

Het programma is als volgt:

1. Opening, door Laura van Geest, directeur CPB
2. De relatie tussen belastingen en arbeidsparticipatie: MICSIM, door Egbert Jongen
3. Macro: SAFFIER II in vogelvlucht en de Middellangetermijnverkenning 2017-2021, door Debby Lanser
4. Koopkrachtberekeningen: een kwestie van tienden, door Patrick Koot
5. Houdbaarheid van de overheidsfinanciën, door Marcel Lever
6. Napraten en borrel.

De informatiebijeenkomst is alleen toegankelijk voor journalisten en heeft louter als doel meer inzicht te geven in de manier waarop het CPB zijn ramingen en doorrekeningen maakt. Vanzelfsprekend is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht. Dat kan bij Dick Morks, woordvoerder, via r.morks@cpb.nl.