12 oktober 2005

Directeur Henk Don vertrekt bij CPB

Directeur dr. F.J.H. (Henk) Don heeft vandaag zijn vertrek bij het Centraal Planbureau per 1 februari 2006 aangekondigd. Sinds zijn benoeming tot directeur in oktober 1994 heeft hij dan ruim 11 jaar in die functie gewerkt.

Hij heeft nog geen nieuwe functie aanvaard, maar verwacht actief te blijven op zijn vakgebied. In verband met persoonlijke omstandigheden zal dit voorlopig op part-time basis zijn.

Henk Don (1954) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde daar in 1986 op artikelen over econometrische technieken. Van 1978 tot 1984 werkte hij bij het Centraal Planbureau op de afdelingen Conjunctuuranalyse en Buitenland Research. In 1984-1985 was hij als visiting professor verbonden aan de University of Pennsylvania. Daarna keerde hij terug naar het Centraal Planbureau, waar hij tot 1989 hoofdafdelingschef was en daarna onderdirecteur. Van 1991 tot 1999 was dr. Don tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek.

Henk Don heeft veel bijgedragen aan het CPB als scherpzinnig en onafhankelijk econoom. Onder zijn leiding is het werkterrein van het planbureau sterk verbreed, van vooral op het macro-economisch beleid gericht onderzoek tot (ook) economisch onderzoek vanuit een micro-economische invalshoek. De verbreding van thema's en aanpakken tijdens het directeurschap van Henk Don is evident: kosten-batenanalyses, marktwerkingsvraagstukken en institutionele vragen - bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, innovatie, zorg, sociale zekerheid en pensioenen - staan nu prominent op de CPB-agenda. Voorts heeft het planbureau op initiatief van directeur Don veel energie gestoken in het gestructureerd opzetten van externe kwaliteitscontrole op het CPB-werk. Naast het toezicht hierop door de onafhankelijke Centrale Plancommissie (CPC) en de toetsing van afzonderlijke onderzoeksprojecten licht nu elke vijf tot zes jaar een wetenschappelijke visitatiecommissie het planbureau stevig door. Met eenzelfde frequentie vindt een meer beleidsgeoriënteerde toetsing van het planbureauwerk plaats.