21 september 2004

CPB-analyse van vier tegenbegrotingen

Op verzoek van (in alfabetische volgorde) ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de economische, budgettaire en koopkrachteffecten van hun tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

De analyse beperkt zich tot de kortetermijneffecten, d.w.z. de gevolgen in 2005. Vandaag, Prinsjesdag 2004, zijn de analyses van de tegenbegrotingen aan de desbetreffende partijen toegezonden.