2 juni 2010

CPB/Euroframe houdt conferentie over exit-strategieën op 11 juni in Amsterdam

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 hebben beleidsmakers zich vooral beziggehouden met uitzonderlijke maatregelen om de crisis te beëindigen. En met succes, want sinds midden vorig jaar is internationaal sprake van economisch herstel.

Het beleid kan zich nu dan ook gaan richten op maatregelen om de crisis definitief achter ons te laten (exit-strategieën). Daarbij gaat het zowel om het terugdraaien van de genomen uitzonderlijke maatregelen op het gebied van de overheidsbegroting en het monetair beleid, als om fundamentele hervormingen van financiële markten om herhaling van de crisis te voorkomen.

Over exit-strategieën houdt het CPB samen met zijn Euroframe-partners op 11 juni de wetenschappelijke conferentie After the crisis: Exit strategies for EU economies in a globalised world. De onderwerpen van de sessies zijn begrotingsbeleid, monetair beleid en regulering van financiële markten.

De keynote lecture zal worden gehouden door professor Paul de Grauwe. Daarnaast zijn er presentaties door economen van de OESO, de Europese Commissie en talrijke Europese economische instituten.

De conferentie vindt plaats in de Universiteit van Amsterdam (Roetersstraat 15, Gebouw A). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de conferentie. Wel is registratie vereist.

Euroframe is een samenwerkingsverband van Europese economische instituten. Naast het CPB nemen aan Euroframe deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).