8 juni 2010

Aankondiging presentatie CPB langetermijnstudie 'The Netherlands of 2040'

Op dinsdag 22 juni presenteert het CPB zijn nieuwe langetermijnstudie 'The Netherlands of 2040' (NL2040). CPB-directeur Coen Teulings zal het eerste exemplaar van de studie overhandigen aan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

De overhandiging zal plaatsvinden voorafgaand aan de CPB Lecture 2010. Dit jaar spreekt Edward L. Glaeser, hoogleraar economie aan Harvard University, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden over 'The Paradox of Urban Triumph'. Professor Glaeser zal ingaan op de invloed van technologische verandering op verstedelijking wereldwijd. Neemt het belang van steden af door informatietechnologie of neemt hun belang juist toe?

In 'The Netherlands of 2040' schetst het CPB de toekomst van de Nederlandse economie in vier scenario's. Hierin staat allereerst de werknemer centraal die enerzijds moet concurreren én samenwerken met arbeiders vanuit de hele wereld. Als tweede staan steden centraal, als plaatsen waarin mensen met hun kennis samenkomen. De studie laat zien dat zowel de omvang van steden als het stedennetwerk van doorslaggevend belang kan worden.

De CPB Lecture 2010 wordt gehouden op 22 juni in de Ridderzaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Registratie vangt aan om 14.15 uur.

Aanwezigheid bij de CPB Lecture geschiedt op basis van persoonlijke uitnodiging.

De pers wordt verzocht om met betrekking tot persaccreditatie en -registratie contact op te nemen met Dick Morks, woordvoerder Centraal Planbureau, tel: 070-3383410, e-mail: R.Morks@cpb.nl.

Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met Ellen Boelema, projectsecretaris NL2040.