6 november 2001

Aankondiging persconferentie budgettaire ruimte voor volgende kabinetsperiode

Vrijdag 9 november 2001 licht het Centraal Planbureau (CPB) in een persconferentie de nieuwe berekeningen toe van de budgettaire ruimte die in de volgende kabinetsperiode beschikbaar komt.

Tijdens deze persconferentie zal dr. F.J.H. Don, directeur van het CPB, toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

De persconferentie vindt plaats:

op vrijdag 9 november 2001 om 10.00 uur
in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I)
adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie zijn op 9 november vanaf 9.30 uur onder embargo tot 9 november 2001, 10.00 uur alleen in perscentrum Nieuwspoort exemplaren van de notitie verkrijgbaar.

Vanaf 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).