7 februari 2002

AANKONDIGING PERSCONFERENTIE CPB-ANALYSE VAN SER-VOORSTEL WAO

Donderdag 14 februari 2002 licht het Centraal Planbureau (CPB) in een persconferentie zijn analyse toe van het SER-voorstel voor hervorming van de WAO.

Op 18 januari 2002 heeft het CPB de uitkomst van een quick scan van de SER-voorstellen met een persbericht naar buiten gebracht. Gezien de zeer korte tijd die toen beschikbaar was, bestond deze quick scan voornamelijk uit een kwalitatieve analyse.
Op 14 februari zal het CPB een uitgewerkte analyse presenteren. Deze bevat naast een uitgebreidere kwalitatieve analyse ook een raming van de kwantitatieve effecten. Gezien de complexiteit van de voorstellen, en omdat enkele elementen uit de voorstellen nog niet zijn geconcretiseerd, komt de CPB-analyse iets later dan eerder aangekondigd.
Binnen de SER is de discussie over de voorstellen en hun concrete uitwerking overigens nog niet afgerond. Wanneer het definitieve SER-voorstel op wezenlijke punten afwijkt, zal het CPB te zijner tijd nog een aanvullende analyse maken.

Tijdens de persconferentie zullen prof.dr. C. van Ewijk, onderdirecteur van het CPB, en drs. P.J. Besseling, hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid van het planbureau, toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

De persconferentie vindt plaats:

op donderdag 14 februari 2002 om 11.30 uur
in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger II)
adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie zijn vanaf 11.00 uur in perscentrum Nieuwspoort exemplaren van de notitie verkrijgbaar onder embargo tot 14 februari 2002, 11.30 uur.
Vanaf 11.30 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB.