30 mei 2000

Benoeming CPB-onderdirecteur Vijlbrief tot bijzonder hoogleraar VU

Dr. J.A. Vijlbrief, onderdirecteur van het Centraal Planbureau, is met ingang van 1 juni a.s. benoemd tot bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hans Vijlbrief (36) heeft algemene economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Hij is aldaar in 1992 gepromoveerd op een proefschrift over de invloed van werkloosheidsuitkeringen op de Nederlandse arbeidsmarkt.