28 november 2000

Benoeming onderdirecteur Centraal Planbureau

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft drs. T.H. van Hoek vandaag tot onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB) benoemd. Hij volgt in die functie Prof. dr. J.A. Vijlbrief op, die per 1 januari 2001 is benoemd tot directeur Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken.

Taco van Hoek (40 jaar) is thans hoofd van de hoofdafdeling Economie en Fysieke Omgeving van het CPB. Hij heeft sinds 1987 in diverse functies bij het planbureau gewerkt, waarbij hij onder meer actief geweest is op de terreinen van de monetaire analyse, de dienstensector, infrastructuur en ruimtelijke economie. In de periode 1988-1989 heeft Van Hoek in Parijs gewerkt voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Van Hoek heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het CPB heeft hij gepubliceerd over toegepast onderzoek over onder andere de economische effecten van de Betuwelijn, de groei van Schiphol, de economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam en een economische en monetaire unie in Europa. Zijn publicaties over meer strategisch onderzoek betreffen in het bijzonder de analyse van beleidsopgaven op het gebied van milieu, energie, ruimtegebruik en mobiliteit aan de hand van economische scenario's voor de lange termijn.