24 januari 2006

FPB-CPB seminar over economische prognoses en de overheidsbegroting

Het Belgisch Federaal Planbureau (FPB) en het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) organiseren op woensdag 1 februari 2006 in Brussel het seminar 'Economic and fiscal forecasts and the budgetary process within the framework of the Stability and Growth Pact'.

Naast (die dag net oud-) CPB-directeur Henk Don zullen spreken Michael Deppler (IMF), Klaus Regling (Europese Commissie), Jean Pisani-Ferry (Bruegel) en Henri Bogaert (FPB). De Nederlandse en Belgische ministers van Financiën, Gerrit Zalm en Didier Reynders, openen en sluiten het seminar. Er is een plenaire discussie onder leiding van Jan Smets (Nationale Bank België).

In het seminar wordt geprobeerd lessen te trekken uit de Belgische en Nederlandse ervaringen ten aanzien van het maken van onafhankelijke economische prognoses voor de overheidsbegroting. Ook mogelijke verbeteringen in het begrotingsproces van de lidstaten van de Europese Unie komen aan de orde.

In maart 2005 bereikte de Europese Raad al een akkoord over de verbetering van de uitvoering van het Groei- en Stabiliteitspact. Daarbij werd het belang van betrouwbare economische voorspellingen voor beslissingen over overheidsbegrotingen onderstreept. Verder werd aangegeven dat nationale instellingen een belangrijkere rol zouden moeten gaan spelen bij toezicht op de overheidsrekening. Internationale organisaties (IMF, Europese Commissie en OESO) hebben zich veelvuldig positief uitgelaten over de rol die FPB en CPB spelen op dit gebied.

Het seminar vindt plaats in 'The International Auditorium', Koning Albert II laan 5/2 te Brussel en begint om 14.00 uur. De voertaal is Engels.

Het seminar is bedoeld voor economisch-beleidsmakers, wetenschappers en economisch journalisten. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van het seminar.

Voor het seminar kan worden ingeschreven via de website van het Belgisch Planbureau.