16 februari 2006

NIAS en CPB presenteren Jan Tinbergen Fellowship

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Centraal Planbureau (CPB) stellen een nieuw fellowship in, vernoemd naar de econoom Jan Tinbergen.

De Jan Tinbergen Fellow zal verbonden zijn aan het NIAS en tevens samenwerken met onderzoekers bij het CPB. Het Jan Tinbergen Fellowship wordt met ingang van februari 2006 jaarlijks toegekend aan een vooraanstaande buitenlandse econoom.

Het fellowship is vernoemd naar de Nederlandse econoom en econometrist dr. Jan Tinbergen (1903 - 1994). Samen met Ragnar Frisch was hij de winnaar van de eerste Nobelprijs voor Economie in 1969. Tinbergen was de eerste directeur van het Centraal Planbureau (1945 - 1955), hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur van de Wereldbank en van regeringen van verschillende ontwikkelingslanden.

Het eerste Jan Tinbergen Fellowship is toegekend aan Paul Grout, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Bristol en onderzoeker aan het Centre for Market and Public Organisation (CMPO). Dit centrum richt zich op onderzoek naar de raakvlakken van de publieke en private sectoren in de economie.

Belangrijkste publicaties van Paul Grout:

  • Investment and wages in the absence of binding contracts: a Nash bargaining approach", Econometrica(1984).
  • Welfare economics of decision making with changing tastes", Review of Economic Studies, 1982
  • The Impact of Regulation on Market Risk", forthcoming in Journal of Financial Economics(with Ania Zalewska
  • "Public and private sector discount rates in public-private partnerships" in Economic Journal, (2003). [Reprinted in The International Library of Critical Writings in Economics: The Economics of Public Private Partnerships, Grimsey and Lewis (eds), Edward Elgar (2005)]

Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waar jaarlijks een vijftigtal Nederlandse en buitenlandse toponderzoekers op het gebied van de mens- en maatschappijwetenschappen verblijven om individueel of in het verband van een themagroep onderzoek te verrichten.

Het CPB maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland. Daarbij werkt het CPB veel samen met onderzoekers in binnen- en buitenland.

Nadere informatie:
Paul Grout
CMPO
NIAS