12 mei 2009

Aankondiging persconferentie SCP en CPB over de Europese Verkenning 2009

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) organiseren op dinsdag 19 mei een persconferentie over de die dag te verschijnen Europese Verkenning 2009, getiteld ‘Strategisch Europa: Markten en macht in 2030 en de publieke opinie over de Europese Unie’.

Dit rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zullen de beide planbureaus gezamenlijk een persbericht uitbrengen over:

  • De publieke opinie over Europa in Nederland en in andere lidstaten, tevredenheid en vertrouwen in de toekomst en de electorale betekenis van Europa (SCP);
  • De toekomst van de Europese Unie in de wereldwijde competitie over olie en gas, buitenlandse investeringen en arbeidsmigranten (CPB).

George Gelauff, onderdirecteur van het CPB, zal een welkomstwoord uitspreken, gevolgd door korte inleidingen door twee van de auteurs, Paul Dekker (SCP) en Albert van der Horst (CPB). Rob Bijl, adjunct-directeur van het SCP, zal de studie vervolgens overhandigen aan staatssecretaris voor Europese Zaken Frans Timmermans die aansluitend een korte reactie zal geven. Hierna bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen en het afnemen van interviews.

De persconferentie vindt plaats:
Op dinsdag 19 mei 2009 vanaf 15.00 uur
In perscentrum Nieuwspoort (zaal: Wandelganger I)
Adres: Lange Poten 10, Den Haag
De zaal is open vanaf 14.30 uur

Vanaf maandag 18 mei om 12.00 uur is het, alleen voor vertegenwoordigers van de pers, mogelijk om, onder uitdrukkelijke handhaving van het embargo tot dinsdag 19 mei 2009 om 15.00 uur, een digitale versie van zowel publicatie, als persbericht toegezonden te krijgen. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mailbericht aan Dick Morks (r.morks@cpb.nl) met een verzoek plus de toezegging dat u het embargo zult handhaven.

Voorafgaand aan de persconferentie op 19 mei zijn, ook weer alleen voor vertegenwoordigers van de pers, vanaf 14.30 uur exemplaren van de publicatie en het bijbehorende persbericht verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf 15.00 uur die dag zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via de websites van SCP (www.scp.nl) en CPB (www.cpb.nl).