20 januari 2003

CPB: onvoldoende tijd voor beantwoording vragen

De vragen die door de lijsttrekkers van CDA en PvdA zijn gesteld aan het Centraal Planbureau, kunnen helaas niet op de gewenste korte termijn worden beantwoord.

Op de ochtend van maandag 20 januari hebben de lijsttrekkers van CDA en PvdA, de heren Balkenende en Bos, enkele vragen over de economische effecten van hun verkiezingsprogramma's voorgelegd aan directeur Don van het Centraal Planbureau.

Beantwoording van deze vragen zou een zodanig tijdsbeslag vergen dat niet alle antwoorden al dinsdag 21 januari beschikbaar kunnen zijn. Wel mag verwacht worden dat veel van de gestelde vragen terugkomen in het kader van de kabinetsformatie.

In de week voor Kerstmis heeft het Centraal Planbureau een actuele verkenning gepubliceerd van de economische ontwikkeling 2004-2007 en de budgettaire cijfers waarmee een nieuw kabinet zal worden geconfronteerd op basis van de bestaande beleidsvoornemens.

De meeste politieke partijen hebben in de week van 6 januari een aangepast programma met een nieuwe financiële paragraaf bekend gemaakt. Al begin november had het CPB laten weten dat er onvoldoende tijd beschikbaar zou zijn voor een analyse van de economische effecten van de diverse bijgestelde programma's. Bij zo een analyse blijkt steevast dat allerlei beleidsvoornemens nadere toelichting en uitwerking van de partijen vergen, waar de nodige tijd mee gemoeid is. Bovendien wil het CPB zijn analyses geruime tijd voor de verkiezingen publiceren, zodat er ruimte is voor politiek debat over de uitkomsten. Omdat de nieuwe financiële paragrafen pas begin januari beschikbaar konden komen, was direct duidelijk dat er geen tijd was voor een volwaardige analyse.

De voorgelegde vragen zijn van dien aard, dat een volledige programma-analyse vereist is voor een correcte beantwoording. Het CPB wil geen concessies doen aan de kwaliteit van zijn werk door uitspraken over economische effecten te baseren op een onvolledige analyse, met het risico dat later zou blijken dat een volledige analyse tot andere inzichten zou hebben geleid.