18 maart 2003

Aankondiging persconferentie centraal economisch plan 2003

Donderdag 27 maart 2003 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2003. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitgeven.

Ter verhoging van de actualiteitswaarde zal het CPB hoofdstuk I van het CEP naar buiten brengen op het moment dat de stukken gereed zijn voor de drukker. Dit inleidende hoofdstuk I bevat een samenvatting van het CEP 2003, inclusief de zogeheten Kerngegevenstabel 2000-2004.

De definitieve publicatie van het CEP vindt op donderdag 10 april a.s. plaats. Het CPB geeft dan een persbericht uit met aanvullende toelichting op het gehele CEP 2003. Ook zal dan aandacht worden geschonken aan de speciale onderwerpen van dit jaar, te weten 'Incoherent landbouwbeleid: gevolgen voor de ontwikkelingslanden' en 'Vergrijzing en schuldreductie: een indicatieve update'.

Tijdens de persconferentie zullen dr. F.J.H. Don, directeur van het CPB, dr. J.P. Verbruggen, hoofd van afdeling Conjunctuur en drs. W.B.C. Suyker, hoofd van afdeling Internationale Conjunctuur, toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen zich daarbij beperken tot vragen over hoofdstuk I.

De persconferentie vindt plaats:

op donderdag 27 maart 2003 om 10.00 uur

in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger II)

adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Vertegenwoordigers van de pers kunnen (onder embargo tot donderdag 27 maart, 10.00 uur) een exemplaar van hoofdstuk I van het CEP 2003, alsmede van het begeleidende persbericht afhalen op woensdag 26 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de receptie van het Centraal Planbureau, Van Stolkweg 14, Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie zijn op 27 maart vanaf 9.15 uur exemplaren van het hoofdstuk verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf donderdag 27 maart om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).

Contactpersonen

Dick Morks