Kopafbeelding perscentrum CPB

CPB certificeert ramingen Belastingplan 2018

Gepubliceerd: 19 september 2017

Dit jaar certificeert het Centraal Planbureau voor het eerst de verwachte gevolgen van de fiscale wetswijzigingen en -voorstellen in het Belastingplan van het ministerie van Financiën. Certificering is een manier om de transparantie en kwaliteit van de ramingen in het Belastingplan te borgen.

In totaal zijn 65 maatregelen geanalyseerd. De door het ministerie van Financiën gebruikte gegevens, modellen en aannames voor de ramingen volstaan naar het idee van het CPB. Er is geen systematische overschatting of onderschatting van de budgettaire gevolgen voor de schatkist. Dit staat in het rapport ‘Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen’ dat het CPB zojuist heeft gepubliceerd.
 
Het CPB maakt ook een inschatting van de onzekerheid van de ramingen. Van twee van de bekeken maatregelen vindt het CPB de onzekerheid over de verwachte belastingopbrengst of -derving hoog. Bij zeventien maatregelen zijn er onzekerheden, maar die zijn niet groot (ze zijn gemiddeld). Bij twee maatregelen is er weinig onzekerheid over de financiële gevolgen. Het totaal van de gecertificeerde maatregelen heeft een omvang van 433 miljoen euro in 2018 en 218 miljoen euro structureel. 

Tot nu toe werden de te verwachte belastingontvangsten -of derving in het Belastingplan alleen door het ministerie van Financiën berekend. Dit is anders dan bij uitgaven op de begroting, waar ook andere departementen een rol hebben. Met de certificering wordt invulling gegeven aan het advies in het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

Deel deze pagina