19 juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde juniraming.

 

  2017 2018 2019
Economische groei houdt aan 3,2 2,9 2,7
Inflatie loopt op 1,3 1,5 2,3
Contractloonstijging in de lift 1,6 2,1 3,1
Werkloosheid naar laagste niveau sinds 2001 4,9 3,8 3,4
Overheid houdt overschot op begroting 1,1 0,6 0,9

De werkloosheid daalt verder, tot het laagste niveau sinds 2001. De hoogconjunctuur brengt een krachtige stijging van de werkgelegenheid met zich mee. Als gevolg daarvan daalt de werkloosheid scherp. Door de krapte op de arbeidsmarkt en hogere inflatie loopt de contractloonstijging op. Naast de loonkostenstijging dragen hogere olieprijzen en een verhoging van de indirecte belastingen bij aan de oplopende inflatie. De overheid houdt een overschot op de begroting.

Contactpersonen

Suzanne van Gils
Dick Morks