27 februari 2018

Persbriefing concept-CEP 2018

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert dinsdag 6 maart om 8.00 uur het concept-CEP 2018 (cCEP) op www.cpb.nl. Diezelfde ochtend is er om 9.00 uur een technische briefing (op achtergrondbasis) voor journalisten. Na afloop is er tijd voor interviews met de directeur van het CPB, Laura van Geest.

Datum: 6 maart 2018
Tijdstip: 9 uur
Locatie: CPB, Braamzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Het cCEP biedt een overzicht van de voorlopige economische vooruitzichten voor 2018 en 2019. De cijfers in het cCEP vormen het vertrekpunt voor de begroting van het kabinet voor volgend jaar. Op 22 maart wordt het definitieve CEP 2018 gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de internationale en Nederlandse economische situatie. 

Let op: vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Suzanne van Gils, via S.van.gils@cpb.nl, telefoonnummer 06 - 21560776.