14 februari 2017

Persuitnodiging - persconferentie CPB en PBL over analyse verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren donderdag 16 februari hun analyses van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zullen Laura van Geest (directeur CPB) en Hans Mommaas (directeur PBL) de resultaten van de analyse toelichten. De persconferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur.

De doorrekening van het CPB biedt – per deelnemende partij – inzicht in de effecten van het verkiezingsprogramma op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Daarbij is becijferd wat er op de middellange- en langetermijn verandert op het gebied van onder andere werkloosheid, koopkracht en overheidsfinanciën.

Het PBL heeft – ook per deelnemende politieke partij – geanalyseerd wat de leefomgevingseffecten zijn van maatregelenpakketten in verkiezingsprogramma’s. Daarbij geeft het PBL ook inzicht in de hiermee gemoeide kosten. De analyse gaat in op de thema’s Mobiliteit & bereikbaarheid, Landbouw & natuur en Energie & klimaat.

Programma 16 februari: 
10.30 uur:           Presentatie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s,
                                door Hans Mommaas (PBL)
10.45 uur:           Presentatie Keuzes in Kaart,
                                door Laura van Geest (CPB)
Aansluitend is er gelegenheid voor vragen en voor korte 1-op-1 interviews met Laura van Geest en Hans Mommaas.
vanaf 12.00:       Reactie deelnemende politieke partijen

De persconferentie van het CPB en het PBL is donderdag 16 februari ook live te volgen via internet: http://www.nieuwspoort.nl/live.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor journalisten zijn de publicaties van zowel het CPB als het PBL een uur voor aanvang van de persconferentie (dus vanaf 9.30 uur) onder embargo beschikbaar (hard copy). Deze zijn af te halen in Nieuwspoort, waarbij dan een embargo-verklaring getekend moet worden. Het embargo verstrijkt die dag om 10.45 uur.

Voor vragen of meer informatie: