14 mei 2018

Uitnodiging discussiebijeenkomst PBL, CPB en SCP: ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid’

Op 16 mei aanstaande – Verantwoordingsdag – verschijnt de ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid’, een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB), en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). U bent van harte uitgenodigd de presentatie van deze verkenning met aansluitend discussie bij te wonen.

NB De ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid’ verschijnt online op de websites van het PBL, CPB en SCP op 16 mei 2018 om 13:30 uur. Het rapport is niet onder embargo vooraf in te zien; het persbericht wordt evenmin vooraf onder embargo verstrekt.

Datum:               Woensdag 16 mei 2018
Tijd:                      15:00-17:30 uur (binnenlopen vanaf 14:45 uur)
Locatie:              Van de Poelzaal 2, Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag
Aanmelding:   In verband met het beperkte aantal plaatsen in de van de Poelzaal vragen we u om u aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar m.mercx@scp.nl
 
De transitie naar een circulaire economie zal niet vanzelf gaan. Het vraagt gedragsaanpassingen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De overheid heeft daartoe een mix van beleidsinstrumenten tot haar beschikking, zoals wet- en regelgeving en financiële instrumenten, maar ook informatievoorziening, convenanten en nudging (‘kleine duwtjes in de gewenste richting’). De vraag die de planbureaus hebben onderzocht, is welke mogelijkheden de overheid heeft om door het benutten van gedragsinzichten de circulaire economie te stimuleren, en zo de brede welvaart te bevorderen. Na een korte presentatie van de Verkenning gaan we hierover graag met u in gesprek. 
 
In Nieuwspoort vindt op 16 mei 2018 tussen 13:30-15:00 uur de perspresentatie van de Monitor Brede Welvaart van het CBS plaats. 
Het kabinet heeft in 2016 naar aanleiding van het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip (de Commissie Grashoff) om zowel een Monitor als een Verkenning Brede Welvaart gevraagd.