Persberichten

19 september 2017

CPB certificeert ramingen Belastingplan 2018

Dit jaar certificeert het Centraal Planbureau voor het eerst de verwachte gevolgen van de fiscale wetswijzigingen en -voorstellen in het Belastingplan van het ministerie van Financiën. Certificering is een manier om de transparantie en kwaliteit van de ramingen in het Belastingplan te borgen.

16 augustus 2017

Economische groei trekt stevig aan

De Nederlandse economie zit flink in de lift, zo blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dankzij een zeer sterk tweede kwartaal trekt de economische groei dit jaar naar verwachting aan tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. Het CPB raamt voor 2018 een groei van 2,5%.

10 augustus 2017

Persbriefing concept-MEV 2018 en middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert woensdag 16 augustus om 9.30 uur gelijktijdig de concept Macro Economische Verkenning 2018 (cMEV) en een actualisatie van de middellangetermijnverkenning 2018-2021 (mlt). Diezelfde ochtend is er ook een technische briefing (op achtergrondbasis) voor journalisten.

3 juli 2017

Voorkomen beter dan genezen, ook in cyberwereld

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de aanpak van cybercriminaliteit.

21 juni 2017

Lage rente dempt effecten overgang naar nieuw pensioenstelsel

De voorgenomen overgang naar een nieuw pensioenstelsel zonder doorsneesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar ongunstig voor de meeste bestaande deelnemers. De doorsneesystematiek is ongunstig voor mensen die halverwege hun loopbaan zelfstandige worden en gaat niet goed samen met keuzevrijheid bij de inleg.

14 juni 2017

Seinen op groen voor Nederlandse economie

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan, waardoor de werkloosheid daalt naar 4,7%. De overheidsbegroting komt in beide jaren uit op een overschot.

8 juni 2017

ECB-beleid werkt, maar weg naar normalisering niet zonder hobbels

Het ECB-beleid heeft gewerkt: de economische groei en (in mindere mate) de inflatie zijn dankzij het onconventionele beleid verhoogd, en de lange rente is lager.

6 juni 2017

Herinnering: CPB-lecture over aankoopbeleid ECB

Het Centraal Planbureau houdt op 8 juni zijn jaarlijkse CPB-lecture. Dit jaar staat het veel besproken aankoopbeleid van de Europese Centrale Bank centraal. Drie sprekers geven pers en genodigden inzicht in de mogelijke gevolgen van dit aankoopbeleid op korte en lange termijn. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en één-op-één interviews.

6 juni 2017

Onzekerheid Europa en lage rente belangrijkste risico’s

De onzekerheid over de politieke koers van Europa, het VK en de VS vormt een belangrijk risico voor de Nederlandse economie. Daarnaast zorgen onzekerheden rond het aankoopbeleid van de ECB en de aanhoudend lage rente voor economische risico’s. Een abrupte harde landing van de Chinese economie heeft op korte termijn een beperkt besmettingsgevaar.

18 mei 2017

CPB: Overheid zorg voor meer kennis over dure technologie in de zorg

Bij de introductie van nieuwe technologie in de zorg is er vaak te weinig informatie over de te behalen gezondheidswinst en de kosten. Hierdoor is onduidelijk of we waar voor ons geld krijgen als behandelingen met nieuwe apparaten in het zorgverzekeringspakket vallen.