Persberichten

7 april 2017

Oplossen maatschappelijke vraagstukken vergt gericht onderzoek

Als de overheid een concreet maatschappelijk vraagstuk wil oplossen, zal zij onderzoek gerichter moeten inzetten. Voor meer algemene kennisontwikkeling kan de overheid onderzoekers juist beter vrij laten. Dit staat in de vandaag gepubliceerde policy brief ‘Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten’ van het Centraal Planbureau (CPB).

24 maart 2017

Centraal Economisch Plan 2017 gepubliceerd, overschot op de begroting; inflatie dempt koopkracht

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen.

16 maart 2017

Persbriefing Centraal Economisch Plan 2017

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert vrijdag 24 maart het Centraal Economisch Plan 2017. Deze raming omvat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende kalenderjaar, de eerste prognose voor 2018 en een update van de middellangetermijnverkenning (2018 t/m 2021).

2 maart 2017

Toekomst kantorenmarkt: voldoende vierkante meters beschikbaar, maar nieuwbouw blijft nodig

De huidige kantorenvoorraad biedt – in puur kwantitatieve zin - genoeg ruimte voor de kantoorbehoefte in 2030 en 2050. Dat geldt zowel bij een stijging als daling van de toekomstige kantoorbehoefte. Toch zal nieuwbouw van kantoren nodig blijven, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) in de beleidsstudie ‘De toekomst van kantoren’.

24 februari 2017

Keuze gemeentelijke aanbesteding huishoudelijke hulp niet van invloed op prijs

Gemeenten kochten in de periode 2007-2013 huishoudelijke hulp voor Wmo-gebruikers heel gevarieerd in. Hiermee leggen gemeenten eigen accenten in de manier waarop ze aanbieders van huishoudelijke hulp selecteren en in de contracten die ze met hen sluiten. Opvallend genoeg ontlopen de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont.

16 februari 2017

Keuzes in Kaart 2018 – 2021: forse verschillen tussen partijen

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert vandaag de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

14 februari 2017

Persuitnodiging - persconferentie CPB en PBL over analyse verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren donderdag 16 februari hun analyses van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zullen Laura van Geest (directeur CPB) en Hans Mommaas (directeur PBL) de resultaten van de analyse toelichten. De persconferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur.

7 februari 2017

Persuitnodiging: Persconferentie CPB en PBL over analyse verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren donderdag 16 februari hun analyses van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zullen Laura van Geest (directeur CPB) en Hans Mommaas (directeur PBL) de resultaten van de analyse toelichten. De persconferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur.

27 januari 2017

Meer samenwerking kinderopvang en onderwijs geen wondermiddel

Samenwerking tussen opvang en onderwijs levert voordelen op voor ouders en kinderen op de opvang, vooral voor kinderen met een taal- en onderwijsachterstand. Betere samenwerking levert minder stress op voor ouders, zeker als de kinderen op dezelfde locatie zitten.

19 januari 2017

Biomassa met CO2-opslag biedt unieke kansen; Aanpassing Europese richtlijn noodzakelijk

De rekening voor de klimaatdoelen in de EU kan substantieel lager uitvallen door biomassa direct in daarvoor speciaal te bouwen elektriciteitscentrales te vergassen en de CO2 die daarbij vrijkomt, onder de grond op te slaan.