Policy seminar

Policy seminar: Gebruik van data science bij economisch beleidsanalyse

Woensdag 10 juli 2019 geven Jos de Groot (Min. EZK) en Mark Kattenberg (CPB) een presentatie getiteld: "Gebruik van data science bij economisch beleidsanalyse"

Datum
10 juli 2019
Tijd
13:00 - 14:30
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (Vergaderzaal 3 - Braamzaal)
Presentatie
Jos de Groot (Min. EZK) en Mark Kattenberg (CPB)
Voertaal
Nederlands

De toepassingen van data science zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op het internet krijgen we advertenties te zien die zijn afgestemd op websites die we zojuist bezocht hebben. Zoektermen op internet worden gebruikt om discriminatie en corruptie te meten en computermodellen gebruiken röntgenfoto´s om de kans te bepalen dat een patiënt kanker heeft. Al deze toepassingen zijn mogelijk dankzij de toegenomen hoeveelheid data en krachtige voorspeltechnieken om deze data te analyseren. Welke mogelijkheden bieden deze twee ontwikkelingen voor kennisinstellingen zoals het CPB. En welke kansen en uitdagingen biedt data science voor beleidsmakers?

Het CPB heeft dit jaar een data science team opgericht om de mogelijkheden van data science voor het CPB te verkennen.  Mark Kattenberg (CPB) werkt bij het Data Science Team en zal in zijn presentatie laten zien welke data science technieken het werk op het CPB kunnen verbeteren. Jos de Groot (directeur Digitale Economie bij het Ministerie van EZK) zal ingaan op hoe zijn departement inspeelt op de kansen en uitdagingen van data science.

Contactpersonen