Aankondiging

Presentatie analyses ontwerp-Klimaatakkoord door PBL en CPB

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Datum
13 maart 2019
Tijd
12:30 - 15:30
Locatie
Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag 

Met als doel om de bevindingen van de planbureaus zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in het voortgaande gesprek aan de Klimaattafels en binnen het Kabinet, hebben het PBL en het CPB de afgelopen periode gezocht naar de kortst mogelijke termijn waarbinnen een inhoudelijk en kwalitatief verantwoorde beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord mogelijk is. 

Woensdag 13 maart presenteren het CPB en PBL hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord in perscentrum Nieuwspoort. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Om 12:30 uur begint de inloop en krijgt u gelegenheid de stukken onder embargo in te zien. 
  • Om 13:15 uur start de persconferentie, en eindigt het embargo. 
  • Als eerste is er een welkomstwoord door PBL-directeur Hans Mommaas, waarna hij samen met CPB-directeur Laura van Geest die stukken aanbiedt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, en de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels.
  • Vervolgens zullen beide planbureaus hun bevindingen presenteren aan de pers, waarna er uitgebreid gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen. 
  • Rond 14:45 sluit het plenair deel en is er ruimte voor interviews en een-op-een-gesprekken. 
  • De bijeenkomst eindigt uiterlijk om 15:30 uur. 

De persconferentie is eveneens te volgen via de livestream van Nieuwspoort: https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live/. 

Contactpersonen

Suzanne van Gils
Dick Morks