Aankondiging

Presentatie analyses ontwerp-Klimaatakkoord door PBL en CPB

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Datum
13 maart 2019
Tijd
00:01 - 23:59
Locatie
Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag 

Nadere informatie over het precieze tijdstip volgt..

Met als doel om de bevindingen van de planbureaus zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in het voortgaande gesprek aan de Klimaattafels en binnen het Kabinet, hebben het PBL en het CPB de afgelopen periode gezocht naar de kortst mogelijke termijn waarbinnen een inhoudelijk en kwalitatief verantwoorde beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord mogelijk is. 

PBL en CPB zullen hun bevindingen op woensdag 13 maart gezamenlijk aan de pers presenteren. 

Contactpersonen

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Lees verder
Dick Morks +31 6 51681611 Lees verder