Aankondiging

Publicatie Juniraming CPB

Op dinsdag 16 juni 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) enkele scenario’s voor de economische ontwikkeling, inclusief een basisraming. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de cijfers op achtergrondbasis toelichten voor de pers, waarna hij beschikbaar is voor quotes.

Datum
16 juni 2020
Tijd
07:00
Locatie
https://www.cpb.nl

Naast een persbericht en een CPB Policy Brief met aanvullende informatie publiceert het CPB bij deze raming ook de Kerngegevens  tot en met 2021 in de vorm van een PDF- en Excel-bestand, zowel voor Nederland als internationaal.

Wanneer
Dinsdag 16 juni wordt de raming om 7 uur gepubliceerd op cpb.nl. De achtergrondbriefing voor de pers start om 9 uur.

Waar
De achtergrondbriefing is voor de pers te volgen in de seminarzalen van het CPB, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Het is ook mogelijk de achtergrondbriefing via Webex Meetings te volgen. 

De zaal is geschikt gemaakt om op een veilig manier met een aantal personen bij elkaar te komen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus niet iedereen zal wellicht toegelaten kunnen worden.

Aanmelden
Mocht u aanwezig willen zijn in de zaal van het CPB  of de bijeenkomst willen volgen via Webex Meetings laat u dit dan weten aan s.van.gils@cpb.nl of 0621560776. Zij bespreekt met u hoe de bijeenkomst plaats vindt en wat er van u wordt verwacht.