6 december 2013

Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

Persbericht
Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) het boek 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)'. Met deze leidraad wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen.

Lees ook het bijbehorende persbericht en lees het verslag van het Symposium over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

De MKBA is een belangrijk hulpmiddel bij de ex-ante onderbouwing van beleidskeuzes door politiek en bestuur. De MKBA is een informatie-instrument dat een systematisch overzicht biedt van de voor- en nadelen van een voorgenomen besluit, vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel.

Het opstellen van een MKBA bestaat uit een aantal stappen. In de leidraad wordt aangegeven welke eisen aan de verschillende onderdelen van een MKBA worden gesteld. De leidraad biedt voorschriften en richtlijnen waaraan iedere MKBA minimaal moet voldoen, en geeft de ruimte om het instrument MKBA vervolgens in sectorspecifieke werkwijzers uit te werken.

De algemene MKBA-leidraad is door minister Dijsselboem aan de Tweede Kamer gestuurd vergezeld van een kabinetsbrief.

Contactpersonen

Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 6 52486679 Lees verder

Lees meer over