18 december 2014

Symposium over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Naar aanleiding van het verschijnen van het ESB Dossier ‘MKBA: maatwerk in gebruik’ organiseerden ESB, PBL en het CPB een symposium in Studio Dudok in Den Haag over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt in de Nederlandse beleidspraktijk steeds vaker ook op andere beleidsterreinen dan dat van infrastructuur toegepast. Daarbij verzakelijkt de MKBA de besluitvorming door de nadruk op afweging van de kosten en baten van verschillende beleidsalternatieven.

MKBA in het besluitvormingsproces
De Algemene leidraad MKBA (2013) maakt duidelijk aan welke algemene principes een MKBA moet voldoen voor een breed veld van beleidsterreinen. Wat is er nodig om de Algemene leidraad MKBA daadwerkelijk toepasbaar te maken voor verschillende beleidsterreinen, zoals zorg en onderwijs? Hoe kan de kwaliteit van de MKBA geborgd worden? En, welk doel dient de MKBA in het besluitvormingsproces?

Beleidsmakers en wetenschappers gingen in gesprek, onder leiding van Gusta Renes (PBL), Gerbert Romijn (CPB) en Sandra Phlippen (ESB) over nut en noodzaak van de MKBA.

CPB Boek 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse'.