22 juli 2014

Arbeidsmarkteffecten van leeftijdsspecifieke ontslagbescherming - Een numerieke analyse

De bijzondere situatie van de werknemers aan het begin en eind van hun werkzame leven vraagt om leeftijdsspecifieke analyse van de arbeidsmarkt. Een interessante mogelijke beleidsmaatregel is aparte ontslagbescherming voor oudere werknemers.
No title

Over het algemeen is het effect van ontslagbescherming op de werkgelegenheid onduidelijk. Het positieve effect van een lager aantal baanvernietigingen staat tegenover het negatieve effect van een lager aantal nieuwe banen. Deze ambiguïteit is ook van toepassing op het bijzondere geval van leeftijdsspecifieke ontslagbescherming.

In het geval van tegenstrijdige effecten kan numerieke analyse een verhelderende bijdrage leveren. Dit artikel presenteert een numeriek model voor de analyse van leeftijdsspecifieke arbeidsmarkteffecten, dat is gebaseerd op het theoretische model van Chéron, Hairault en Langot (2011). De numerieke analyse beschrijft twee soorten effecten: die van algemeen beleid op specifieke leeftijdsgroepen en die van leeftijdspecifiek beleid zoals meer bescherming voor ouderen op leeftijdsgroepen die niet tot de doelgroep behoren. Simulaties tonen aan dat de effecten van een ontslagbelasting en een subsidie voor nieuwe banen verschillen per leeftijdsgroep doordat de niveaus van werkgelegenheid en werkloosheid ook verschillen tussen deze groepen. Positieve gevolgen van ontslagbescherming voor een bepaalde doelgroep moeten worden gewogen tegen de negatieve gevolgen voor werknemers buiten de doelgroep.

Auteurs

Lees meer over