28 februari 2007

Co-payment systems in health care; between moral hazard and risk reduction

Het is bekend dat eigen betalingen in zorgverzekeringen welvaartsverhogend kunnen zijn omdat ze het oneigenlijk gebruik van zorgvoorzieningen beperken (moral hazard).

Over de ideale vormgeving van eigen betalingen bestaat veel minder duidelijkheid. Dit onderzoek richt zich op de vormgeving van het optimale systeem van eigen betalingen binnen de groep van systemen die zich karakteriseren door één bijbetalingsvoet en bijbetalingsmaximum. Ook worden de welvaartsverliezen van niet-optimale systemen gekwantificeerd.

Het onderzoek gebruikt een model met optimaliserende huishoudens die risico-avers zijn, prijsgevoelig en bewust van de vorm van hun budgetrestrictie. Numerieke simulaties met het model geven aan dat het optimale systeem van eigen betalingen een voet van 80% combineert met een maximum van 600 euro per verzekerde. Het maximum is vrij gevoelig voor keuzes van modelparameters; de optimale bijbetalingsvoet is echter vrij robuust. Welvaartsverliezen van niet-optimale systemen zijn relatief klein.

Auteurs

Kees Folmer