27 december 2004

Collectieve sector in SAFE

Dit memorandum geeft een technische beschrijving van het herziene model voor de collectieve sector in SAFE.

 Het herziene model zal gebruikt worden voor analyses op korte en middellange termijn. Het nieuwe collectieve sectorblok zal in die hoedanigheid straks ook deel gaan uit maken van het geïntegreerde model van Jade en SAFE.

Het bestaande collectieve-sectorblok in SAFE was nodig toe aan een grondige opknapbeurt. De boekhouding sloot niet goed aan op de Nationale Rekeningen, waardoor we bijvoorbeeld het EMU-saldo niet helemaal konden reproduceren. Ook de vergelijkingen in het model spoorden niet meer allemaal met bestaande instituties. De belastingen waren bijvoorbeeld afhankelijk van de rente-inkomsten van gezinnen, terwijl in het huidige belastingstelsel niet het daadwerkelijke rendement maar een fictief rendement op het vermogen van belang is. Om het model van de collectieve sector bij de tijd te houden is het de afgelopen jaren natuurlijk vaak aangepast, maar tot een integrale herziening is het in lange tijd niet meer gekomen. Een mooie illustratie daarvan is dat het oude model nog een gedetailleerde beschrijving gaf van de operatie Oort in 1990.

Downloads

Collectieve sector in SAFE
Engels, Pdf, 307.6 KB

Auteurs

Barthold Kuipers
Nicole Bosch
Peter Eering
Douwe Kingma
Sjoerd Ottens
Gerbert Romijn
Hans Stegeman