22 april 2016

De middellangetermijnverkenning voor Nederland en de Europese begrotingsregels

Dit CPB Achtergronddocument is een Engelse vertaling van de tekstkaders over het structurele begrotingstekort in de eind maart 2016 gepubliceerde Middellangetermijnverkenning 2018-2021. Daarnaast wordt kort ingegaan op de recente discussie over de berekening van dit structurele begrotingstekort.
No title

Auteurs

Wim Suyker