19 juni 2014

De Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de Grote Recessie

Dit CPB Achtergronddocument onderzoekt welke factoren het verloop van de werkloosheid tijdens de Grote Recessie verklaren en wat dit betekent voor het arbeidsmarktherstel. Het document is een aanvulling op het arbeidsmarkthoofdstuk 5 uit het CPB boek ‘Roads to Recovery’.
No title

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft flinke klappen opgelopen als gevolg van de Grote Recessie. De werkloosheid is opgelopen tot boven de 7 procent, iets wat in bijna twintig jaar niet meer is voorgekomen. Vergeleken met ons omringende landen liep de werkloosheid pas laat op. Maar toen hij opliep, ging het ook erg hard. Ook de langdurige werkloosheid is inmiddels hoog, nu een derde van de werklozen langer dan een jaar thuis zit.

Dit CPB Achtergronddocument onderzoekt welke factoren het verloop van de werkloosheid tijdens de Grote Recessie verklaren en wat dit betekent voor het arbeidsmarktherstel. Het document is een aanvulling op het arbeidsmarkthoofdstuk uit het CPB boek ‘Roads to Recovery’ (Gelauff et al., 2014). Zo werkt dit document analyses uit het boekhoofdstuk technisch verder uit. Daarnaast biedt het document een uitgebreidere beschrijving en analyse van de literatuur en gaat het ook dieper in op de institutionele context en beleidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de deeltijd-WW. Tot slot maakt het document een uitgebreidere internationale vergelijking van de gebeurtenissen op de arbeidsmarkt van afgelopen jaren.

Lees CPB Boek 11 'Roads to recovery' en de bijbehorende Achtergronddocumenten 'Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023' en 'Drie scenario's voor Europees economisch herstel'.

.

Auteurs

Hugo Erken
Marloes de Graaf-Zijl
Eric van Loon

Lees meer over