27 augustus 2014

Drie scenario's voor Europees economisch herstel

Dit document beschrijft in meer detail hoe de drie scenario's voor Europees economisch herstel uit het CPB Boek 'Roads to Recovery' zijn ontwikkeld.
No title

Om de consistentie van de drie scenario's te verzekeren, heeft het CPB gebruik gemaakt van het 'National Institute Global Economic Model' (NiGEM) van het Britse National Institute for Economic and Social Research (NIESR). Paragraaf 2 presenteert de karakteristieken van het basisscenario Moderate Recovery. Paragraaf 3 laat zien hoe de twee overige scenario's, Accelerating Recovery en Delayed Recovery, uit dit basisscenario zijn afgeleid.

Zie ook het CPB Boek 'Roads to recovery' en de bijbehorende Achtergronddocumenten 'Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023' en 'De Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de Grote Recessie'.

Auteurs

Paul Veenendaal