17 december 2013

Decemberraming 2013: economische vooruitzichten 2014

Lichte groei 2014 leidt nog niet tot extra consumptie

Persbericht
De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014. De inflatie blijft met 1½% onder het streefniveau van de ECB. De mediane koopkracht stijgt 1%.

Lees ook het bijbehorende persbericht of ga direct naar de cijfers van deze kortetermijnraming.

Het jaar 2013 wordt gekenmerkt door economische krimp, oplopende werkloosheid, hoge inflatie en een overheidstekort dat dankzij een incidentele meevaller (opbrengst telecomveiling) in de buurt van de Europese norm van 3% is gebleven. Maar economisch herstel zet voorzichtig in.

Voor 2014 wordt ½% economische groei verwacht. Het wordt een jaar van economisch herstel, stabiliserende werkloosheid, lagere inflatie en een lichte verslechtering van het tekort. De groei wordt gedreven door uitvoer en investeringen, terwijl de consumptie nog blijft afnemen. De inflatie daalt tot 1½%, in lijn met de afnemende inflatie in het eurogebied. Herstel op de arbeidsmarkt is nog niet te verwachten, omdat de vraag naar arbeid met vertraging reageert op aantrekkende productiegroei. Bovendien neemt de werkgelegenheid bij de overheid en in de zorgsector af. De werkloosheid loopt minder sterk op dan in 2013. Het 6-miljard-pakket en de gematigde stijging van de zorguitgaven kunnen niet voorkomen dat het EMU-tekort opnieuw boven de 3-procentnorm uitkomt.

Downloads

Contactpersonen

Edwin van de Haar Lees verder
Foto Albert van der Horst
Albert van der Horst +31 6 52526165 Lees verder

Lees meer over