17 december 2013

Kortetermijnraming december 2013

De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014. De inflatie blijft met 1½% onder het streefniveau van de ECB. De mediane koopkracht stijgt 1%.
No title

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, dec 2013

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,7

1 1/2

3 3/4

Prijspeil goedereninvoer
(%)

5,1

2,7

-1 1/2

-3/4

Concurrentenprijs (%)

6,3

4,1

-1 1/2

-1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

109

109

Eurokoers (dollars per
euro)

1,39

1,28

1,33

1,36

Lange rente (stand in %)

3,0

1,9

2,0

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

0,9

-1,2

-1

1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

599,0

599,3

603

611

Consumptie huishoudens
(%)

-1,1

-1,6

-2

-3/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,8

-1 1/4

1/2

Bruto investeringen
bedrijvensector,
excl. woningen (%)
12,3

-2,9

-6 1/4

4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,4

1,9

1/2

4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen
(%)
3,8

0,7

-3/4

2 3/4

Wederuitvoer (%)

4,9

3,0

1 3/4

5 1/4

Invoer van goederen (%)

4,7

3,6

-3/4

3 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

2,1

0,8

0

-1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,2

2,4

-3 1/4

-1/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,3

111,9

114 3/4

116 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 1/2

1 1/2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 1/4

1 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,3

1 3/4

3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,8

1 1/2

1

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 1/2

1 1/2

Loonvoet marktsector (%)

1,9

1,7

1 1/2

3

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

32500

33500

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,4

-1

1

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,8

1,7

3/4

3/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

1,5

3/4

1/2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,5

2,5

1 3/4

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,7

2,5

1 1/2

1

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,2

1 1/4

1

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16795

16840

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8878

8950

8980

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8345

8320

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

469

605

665

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-1

-1/2

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-3/4

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

6 3/4

7 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

8 1/2

9

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,9

-1 3/4

3/4

Arbeidsproductiviteit (%)

0,9

-1,7

-3/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,5

-0,2

-1

-1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,7

1 1/4

3/4

Reële arbeidskosten (%)

1,6

0,0

1/4

2 1/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,5

81

82

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,3

-4,1

-3,1

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,7

71,3

74,6

75,6

Collectieve lasten (in % BBP)

38,6

39,0

39,6

40,6

Economische groei in Nederland, 2008-2014

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2014

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven