22 december 2011

Een empirische analyse van de arbeidsaanbodeffecten van de aanvullende alleenstaande ouderkorting

In 2002 heeft de overheid de doelgroep van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting uitgebreid van ouders met een kind jonger dan 12 jaar naar ouders met een kind jonger dan 16 jaar. We gebruiken dit natuurlijke experiment om de arbeidsaanbodreactie te bepalen van alleenstaande ouders. Dit is een Engelstalige publicatie.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij: 

CPB Policy Brief 2011/14 'Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?'.

De empirische analyse laat zien dat de beleidswijziging heeft geleid tot een toename in de participatie van alleenstaande ouders met een kind van 12-15 jaar oud van 1,7 tot 2,0 procentpunt, en hun gewerkte uren heeft verhoogd met 0,8 uur per week. De impliciete loonelasticiteit van de participatie in personen is 0,4-0,5, de impliciete loonelasticiteit van gewerkte uren is 0,6.

Auteurs

Kees Folmer
Egbert Jongen

Lees meer over