26 augustus 2015

Een financieel marktmodel voor Nederland: een methodologische verfijning

De Commissie Parameters adviseert om met het KNW-kapitaalmarktmodel scenariosets te genereren voor de uitvoering van haalbaarheidstoetsen voor pensioenfondsen. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

Lees ook de hoofdpublicatie 'Advies Commissie Parameters, 2014'  en het Engelstalige Achtergronddocument 'A Financial Market Model for the Netherlands'.

Met de scenariosets zijn deze toetsen op stochastische wijze uit te voeren. Het onderliggende KNW-model is gebaseerd op een affiene-factormodel voor de termijnstructuur. Aandeelrendementen, obligatierendementen, rentes en inflatie hangen in dit model af van zowel waargenomen factoren, als van twee latente factoren. Het model beschrijft dus ook onderlinge verbanden van de belangrijkste risicofactoren van pensioenfondsen.

De taak van het CPB is om het model zodanig te schatten dat het consistent is met de aanbevelingen van de Commissie Parameters. Een eerder gebruikte kalibratie zorgt echter voor enige willekeur door af te wijken van de maximale waarschijnlijkheid (likelihood) schatting. Dit document laat zien dat de aanbevelingen restricties zijn op gemiddeldes, (co)varianties en de termijnstructuur. Door het opleggen van deze restricties is geen kalibratie nodig. Deze vernieuwde methodologie geeft de modelparameters die corresponderen met de maximale waarschijnlijkheid gegeven de aanbevelingen van de Commissie. De resultaten zijn toe te passen op een brede klasse van termijnstructuurmodellen.

Auteurs

Sander Muns