Kopafbeelding publicaties CPB

Een scenario voor de zorguitgaven 2008-2011

CPB Document 121, 12 juni 2006

Deze studie beschrijft een scenario voor de zorguitgaven voor de middellange termijn bij ongewijzigd beleid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In het scenario groeien de nominale zorguitgaven gedurende de periode 2008-2011 gemiddeld met 5,5% per jaar. 2,8%-punt van deze groei wordt bepaald door volumegroei, zoals de bevolkingsgroei en vergrijzing (0,9%-punt), en overige volumegroei, zoals technologische vooruitgang, kwalitatief betere zorg en meer vraag naar zorg door een stijging van de welvaart (1,9%-punt).

De overige groei, 2,7%-punt, wordt bepaald door stijgende prijzen in de zorg, die daarmee 1,2%-punt sneller stijgen dan de verwachte algemene inflatie in de economie. Omdat de arbeidsproductiviteit in de zorg minder snel groeit dan in de rest van de economie stijgen de prijzen in de zorg 0,8%-punt sneller dan de algemene inflatie (het Baumol effect). De overige 0,4%-punt wordt bepaald doordat de prijzen van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe apparatuur vaak sneller stijgen dan de algemene inflatie.

Deel deze pagina