12 december 2014

Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft een aantal vervolgvragen bij de eerdere CPB Notitie over de generatie- en premie-effecten van aanpassing van de pensioenregels in 2015. De leden van de fracties van SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en OSF sluiten zich bij de door de leden van de CDA-fractie gestelde vragen aan.
No title

De vragen betreffen een toelichting op de generatie-effecten van de aanpassing van de pensioenregels in 2015 in de CPB Notitie van 5 december jl. en de aansluiting bij de eerdere CPB Notitie over de effecten van aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) van 25 juni jl. De leden van de fracties van SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en OSF sluiten zich bij de door de leden van de CDA-fractie gestelde vragen aan.

De leden van de SP-fractie hebben nog enige aanvullende vragen. Deze CPB Notitie geeft antwoord op de vragen van het CDA en op die van de SP, voor zover mogelijk gezien de korte beschikbare tijd en de beschikbare data.

Auteurs

Marcel Lever
Thomas Michielsen

Lees meer over