31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

De rapportage van het zorgmodel valt uiteen in twee deelrapportages. Een meer beschrijvende rapportage van het zorgmodel (deel A) en een meer technische rapportage (deel B).

Het onderliggende rapport is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan. De technische rapportage moet gezien worden als een aanvulling op deel A en is daarom ook moeilijk los van deel A te lezen.

Downloads

Auteurs

Kees Folmer
E. van Gameren
I. Ooms
Hein Mannaerts
I. Woittiez

Lees meer over