2 mei 2013

Engelse vertaling van 'Toekomst voor de zorg'

Het Centraal Planbureau over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De stijgende zorguitgaven, medische ontwikkelingen en toenemende individualisering plaatsen ons voor moeilijke keuzes.

Lees ook de het CPB Boek 7 'Toekomst voor de zorg'.

De auteurs Casper van Ewijk, Albert van der Horst en Paul Besseling gaan in op de keuzemogelijkheden betreffende de toegankelijkheid en financiering van de zorg waar de Nederlandse samenleving de komende jaren voor staat.

Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik van en betalen ervoor. Niets wijst erop dat in de toekomst gezondheid en zorg in belang zullen afnemen. Integendeel, wij worden steeds ouder, maar ook chronische ziekten nemen toe; de medische mogelijkheden nemen toe, maar de zorg legt ook een steeds groter beslag op onze bestedingen.

'Toekomst voor de zorg' laat zien voor welke keuzes de Nederlandse samenleving wordt geplaatst: keuzes over de inrichting van het zorgstelsel en over de hoogte van de bijdrage. Keuzes die sterk op ons afkomen als consumenten steeds kritischer worden en de medische technologie voortschrijdt. 'Toekomst voor de zorg' is geschreven voor iedereen die wil meedenken over de toekomst voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Auteurs

Casper van Ewijk
Albert van der Horst
Paul Besseling